Nástroje na návrh a analýzu kľúčových slov

Donedávna ste mohli využívať (aj bez konta v Google AdWords) Google Keyword Tool, v rámci ktorého ste mohli zistiť odhadovaný traffic a synonymá vami zadaného kľúčového slova alebo výrazu. Ten však nahradil Google Keyword Planner, ktorý môžete využí

Viac informácií

Cloudové služby

Kaž­dá fir­ma by ur­či­te pri­ví­ta­la re­cept na to, ako si zní­žiť nák­la­dy a ne­mí­ňať pe­nia­ze zby­toč­ne. Z ku­chy­ne in­for­mač­ných tech­no­ló­gií ne­dáv­no vziš­li clou­do­vé služ­by, kto­ré sa v tom­to sme­re zda­jú veľ­mi účin­né.

Viac informácií

Online marketing

Existuje obrovské množstvo nástrojov a typov ako používať marketing. V dnešnej dobe internetu a sociálnych sietí sa do popredia čoraz viac tlačí online marketing. To je aj naša hlavná marketingová činnosť, ale samozrejme sme pripravení komplexne pos

Viac informácií

Redakčný kalendár

Aby ste mali prehľad vo svojich aktivitách a vedeli si nielen dopredu určiť, čo máte robiť, ale si to aj spätne vyhodnotiť, odporúčam používať tzv. redakčný kalendár. Ak používate nejaky CMS tak si môžete doinštalovať nejaký existujúci modul prípadn

Viac informácií

Tvorba web stránok

Internet je miesto, kde sa veci neustále menia a trendy určujú, čo je v kurze a čo nie. Naše vývojárske balíčky umožnia, aby vaša webová stránka tieto trendy sledovala a bola neustále v kurze – teda vyhľadávaná, zaujímavá pre ľudí. Náš tím web dizaj

Viac informácií

Sharepoint 2013 Inštalácia windows server 2012 R2

Poznáte MS SharePoint? Plánujete nasadiť business platformu MS SharePoint 2013 vo vašej spoločnosti, alebo ste ju už nasadili a chcete sa uistiť, že je všetko tak, ako má byť? Chcete sa dozvedieť, ako správne nasadiť SharePoint - bez zbytočných poku

Viac informácií