Optimalizácia Off-Page

Aby vyhľadávače vedeli čo najlepšie posúdiť hodnovernosť, relevanciu a úroveň spamu stránok, prideľujú im rôzne hodnotenia. Google PageRank a Seznam S-rank. Vyhľadávače neustále bojujú s rozrastajúcim sa spamom a technikám, ktoré v konečnom dôsledku znižujú relevanciu organických výsledkov vyhľadávania, preto postupným vývojom nie je PageRank a S-rank najdôležitejším kritériom pre získanie dobrých pozícii. Algoritmy vyhľadávačov sú ich „firemným“ tajomstvom, napríklad v literatúre sa uvádza, že Google používa na hodnotenie stránok viac ako 200 faktorov.