Covid-19

Vážnosť situácie si uvedomujeme, vnímame spoločenský rozmer a považujeme za dôležité aby sa správali zodpovedne nielen jednotlivci, ale aj súkromné firmy.

Zdravie našich zamestnancov  a obchodných partnerov je pre nás prvoradé. Z našej strany sme v posledných týždňoch proaktívne zaviedli viaceré opatrenia na rôznych úrovniach.

#spolocne a #zodpovedne


Je dôležité aby sme sa správali zodpovedne, tak jednotlivci ako aj firmy. Ďakujeme, že dodržiavate všetky nariadenia a prispievate tak k spomaleniu šírenia ochorenia COVID-19.


Akým spôsobom sa prejavuje ochorenie COVID-19?

Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie – vírusovú pneumóniu (kvapôčková infekcia). Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky – teplota nad 38 °C kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Pri komplexnejšom vyšetrení býva prítomný RTG nález – zápal pľúc. Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa uvádza 2 až 14 dní, priemerne 6 dní.

Akým spôsobom sa môžem nakaziť?

Ľudia sa môžu nakaziť najmä od osôb, u ktorých bol koronavírus potvrdený. Ochorenie sa prenáša malými kvapôčkami z nosa alebo úst, keď infikovaná osoba kašle alebo vydychuje. Hlavný spôsob prenosu sú teda kvapôčky vylúčené osobou, ktorá kašle. Prenos ochorenia od bezpríznakovej osoby nie je vylúčený.

Ako môžem predísť nákaze?

Nákaze sa dá predísť dodržiavaním základných hygienických návykov. A to:
- Pravidelne si umývať ruky teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo používať dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu.
- Častejšie upratovanie priestorov a ich dezinfekcia.
- Odporúča sa nedotýkať očí, nosa a úst neumytými rukami.
- Pri kašľaní je potrebné si zakrývať ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša alebo kýchať do lakťovej jamky.
- Vyvarovať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

Čo mám spraviť v prípade, že som chorý?

V prvom rade zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.

Aký je postup pre transport pacienta s podozrením na koronavírusové ochorenie COVID-19?

Telesná teplota 38 °C je pre transport pacienta s podozrením na COVID-19 rozhodujúcim faktorom. Pacienti s pozitívnou cestovateľskou anamnézou a symptómami respiračného ochorenia, ktorí majú telesnú teplotu nižšiu ako 38 °C, majú zostať v domácej izolácii. Lekár operátor KOS ZZS odporučí takémuto pacientovi symptomatickú liečbu. Lekár operátor KOS ZZS kontaktuje po 8 až 12 hodinách pacienta a verifikuje si jeho zdravotný stav. V prípade zhoršenia zdravotného stavu spojeného so vzostupom telesnej teploty, lekár KOS ZZS kontaktuje príslušného regionálneho hygienika. Po konzultácii s ním KOS ZZS v prípade potreby zabezpečí odber klinických vzoriek od pacienta. Pacienti podozriví z ochorenia na COVID-19, ktorí sú za prísnych preventívnych opatrení privezení na infekčné oddelenie posádkou ambulancie ZZS, zostanú hospitalizovaní do výsledkov laboratórneho vyšetrenia, ak lekár oddelenia nerozhodne inak.