Apache Cordova

Ako už bolo spomenuté, Cordova sú vlastne šablóny pre natívne aplikácie, ktoré majú cez celý display jednu WebView komponent. Dôležitý je systém pluginov, ktorý sprístupňuje natívne API (fotoaparát, geolokáciu, filesystém, orientáciu zariadenia, ...) do JavaScriptu vnútri WebView. Silnou stránkou je možnosť napísať pluginy vlastné (stačí napísať javascriptový wrapper a natívne implementáciu pre všetky platformy, ktoré chceme podporovať). Veľa takých už existuje v Cordova Plugin Repository. Mohli by ste namietať, že pre mnoho vecí, ktoré Cordova rieši, už existuje podpora v prehliadačoch. Avšak tá je často nedokonalá a jednotlivé API sa líšia. Avšak vo chvíli, keď budú všetky browsery podporovať potrebná API, tak projekt môže zaniknúť. Sami autori PhoneGap hovoria, "The ultimate purpose of PhoneGap is to cease to exist."
Ako to funguje?
Od verzie 3 je Cordova CLI napísaná v JavaScripte, takže sa inštaluje štandardne cez NPM (NPM install -g cordova). Konzolový nástroj nám potom umožní vytvoriť štruktúru aplikácie. Vytvorí sa nám oi. Zložka www, kam umiestnime to, čo nám skompilovali Sencha Cmd. Potom zvolíme, aké platformy chceme podporovať a necháme vygenerovať šablóny projektov. Cordova CLI nám tiež uľahčí inštaláciu pluginov (stiahne je z GitHub, umiestni príslušné súbory do projektov jednotlivých platforiem).

Aplikáciu pre jednotlivé platformy tiež môžeme skompilovať pomocou konzolového nástroja. Stále sú na to potrebné potreba príslušná IDE (Xcode, Visual Studio, Android SDK + Eclipse), však možno to riešiť aj bez nich, pomocou cloudového PhoneGap Build (ale nie je tam možné urobiť niečo neštandardné - treba si upraviť šablónu pre konkrétnu platformu).
Cordova vs PhoneGap
Na prvý pohľad môže byť mätúce, čo je PhoneGap, kde sa vzala Cordova a podobne. Spoločnosť Nitobi už niekedy v roku 2009 vyvinula PhoneGap, ktorý umožňoval vytvárať mobilné aplikácie v HTML / JS / CSS a tie zabaliť ako natívny. V roku 2011 bolo Nitobi kúpené Adobe. To potom darovalo PhoneGap komunite pod Apache Foundation, ale pretože si značku PhoneGap chceli ponechať, tak sa PhoneGap premenoval na Apache Cordova.

Pod značkou PhoneGap teraz Adobe ponúka online build HTML / JS / CSS aplikácií pre rôzne platformy (PhoneGap Build), ktorý je založený práve na Apache Cordova