Microsoft Azure

Windows Azure je flexibilná platforma, ktorá podporuje veľké množstvo jazykov a môžete ju integrovať s existujúcimi systémami hosťovanými interne vo firme. Pri vývoji aplikácií a služieb na platforme Windows Azure môžu vývojári vychádzať z existujúcich znalostí produktu Microsoft Visual Studio. Cloudová platforma spoločnosti Microsoft podporuje najrozšírenejšie štandardy a protokoly ako SOAP, REST, XML alebo PHP.

Funkcie Microsoft Azure

 • prevádzkovanie štandardizovaných procesov v cloude
 • vyvíjanie, upravovanie a distribúcia škálovateľných aplikácií s minimálnymi nárokmi na interné prostriedky
 • úložisko s obrovskou kapacitou a možnosť vykonávať dávkové spracovanie alebo náročné a rozsiahle výpočty
 • rýchle a nízkonákladové vytváranie, testovanie, ladenie a distribuovanie webových služieb

Výhody platformy Microsoft Azure

 • Rýchlejšie uvedienie nápadov na trh pričom platíte iba za to, čo používate.
 • Nižšie nároky na miesto v budovách a rozšírenie kapacity interných výpočtových prostriedkov.
 • Nižšie nároky na správu IT.
 • Rýchlejšie reakcie na obchodné potreby a požiadavky zákazníkov.
 • Možnosť zvoliť si medzi čisto cloudovým alebo hybridným modelom nasadenia podľa toho, ktorý vám lepšie bude vyhovovať.
 • IT prostriedky škálovateľné presne podľa vašich potrieb.
 • Možnosť aktivácie výpočtových prostriedkov iba na dobu, počas ktorej budú potrebné.
 • Výraznú časť správy preberie za vás dátové centrum.
 • Nemusíte sa zaoberať správou hardvéru.
 • Pri vývoji cloud aplikácií využijete existujúce znalosti a zručnosti.
 • Prostredie pre vývojárov a IT odborníkov je konzistentné s interným aj cloudovým prostredím